Search Ivanna result, Total 5 (take 0.002614 seconds).

Jun,08 In Theaters
Sejak kematian ayah dan ibunya, Ambar dan Dika pindah ke sebuah panti jompo milik sahabat orang tua mereka dan anaknya, Agus. Panti Jompo Masa Toea merumahi tiga orang; Nenek Ani, ...
Jul,14 In Theaters
Ambar and his family were terrorized when they celebrated Lebaran in the Bandung area. Ambar, a beautiful young woman who has limited vision, is able to see things that other peopl...
Jul,14 In Theaters
Ambar, a beautiful young woman who has limited vision, is able to see things or entities that other people can`t see. When Ambar and her family celebrate Lebaran in the Bandung are...
Jul,14 In Theaters
Synopsis is not available.
Sep,01 In Theaters
Sau cái chết của của bố mẹ, Ambar và Dika chuyển đến sống tại viện dưỡng lão của người quen. Ambar có năng lực nhìn thấy những điều tâm linh mà người thường không thể trông thấy. T...