Search จอห์น result, Total 5 (take 0.002980 seconds).

Feb,03 2021 In Theaters
จอห์น วิค แรงกว่านรก - John Wick หนังออนไลน์ | จอห์น วิค (คีอานู รีฟส์) นักฆ่ามือ 1 ของวงการ ที่ตัดสินใจล้างมือจากโลกมืดและเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่อย่างเงียบสงบหลังจากภรรยาเสียชีวิต แต...
Sep,19 2021 In Theaters
หลังจากถูกสั่ง “ตัดหางปล่อยวัด” เพราะแหกกฏศักดิ์สิทธ์ “ห้ามฆ่าในพื้นที่โรงแรมคอนติเนนตัล” ทำให้ จอห์น วิค ตกเป็นเป้าของมือสังหารทั่วทั้งวงการที่ต้องการเงินค่าหัว
Feb,03 2021 In Theaters
ดูหนังออนไลน์ John Wick 2 จอห์น วิค 2 แรงกว่านรก: หลังเหตุการณ์ที่ทำร้ายจิตใจมือสังหารผู้เป็นตำนาน ครั้งนี้เขาถูกบีบให้กลับมาทำงานอีกครั้งหลังจากที่ยุติบทบาทของตนเองไป
Dec,16 2021 In Theaters
The film explores Georgia representative's, 60-plus years of social activism and legislative action on civil rights, voting rights, gun control, health care reform, and immigration...
Mar,23 In Theaters
John Wick Chapter 4 พาผู้ชมไปสู่จักรวาลนักฆ่าที่ถูกขยายขอบเขตยิ่งกว่าเดิม หลักจากที่ จอห์น วิค (คีอานู รีฟส์) เอาตัวรอดจากนักฆ่าและการตามล่าจากสภาสูงมาได้ เขาได้ค้นพบว่าหนทางรอดเดี...